dilluns, 3 de març de 2014

Activitat 3: Definició d'emoció

Aquesta activitat consisteix en elaborar una definició d'emoció. En primer lloc, hem elaborat una definició de forma individual cada membre de la classe. En segon lloc, ens hem agrupat en petits grups i hem comparat les nostres definicions per a elaborar una més perfeccionada i, per últim, tot el grup classe hem posat en comú les nostres definicions grupals per a fer la nostra definició d'emoció definitiva.

Des del meu punt de vista, realitzar aquesta activitat és molt positiu, ja que en un primer moment cadascú s'ha de crear la seva pròpia definició i elaborar un esquema mental respecte a aquesta. Després, es posa en comú amb el grup, cosa que fa que es modifiquin els esquemes inicials per uns de nous i, així, crear aprenentatge significatiu. Una altra manera d'afrontar aquesta activitat hauria estat donar i llegir directament la definició. Aquesta opció pot parèixer molt més fàcil i ràpida que la que hem portat a terme a classe, però la veritat és que és molt menys efectiva i educativa. És per això que considero tan correcta aquesta activitat.

Una vegada feta aquesta petita reflexió, passaré a explicar la meva pròpia definició d'emoció: "Una emoció és una sensació o estat d'ànim que pot condicionar la nostra manera d'actuar. Aquesta sensació pot estar causada per un element extern o intern".

Fent referència a la meva definició, he de dir que considero que una emoció pot condicionar els nostres actes, ja que, no actuem de la mateixa manera quan tenim por que quan estem confiats, o no actuem igual quan estem alegres que quan estem tristos. D'altra banda, respecte a la causa de l'emoció, crec que podem trobar dos tipus: les externes i les internes. Una causa interna podria ser la pròpia ment, com per exemple el cas en que un infant té por per les nits perquè pensa que baix del seu llit hi ha monstres. En canvi, una causa externa podria estar provocada per una altra persona, com és el cas en que un nen té por perquè veu a un pallasso que se li apropa molt.
D'altra banda, la definició que varem elaborar els membres del meu grup va ser: "l'emoció és un estat d'ànim canviant i variable que sorgeix d'una situació o acció i la valoració que té l'individu d'aquesta. Sol anar acompanyada o deriva en diferents sensacions físiques i conductes". En aquesta definició es suma el fet que les emocions són canviants i variables, ja que els éssers humans podem canviar d'estat d'ànim molt ràpidament. Així, podem estar molt tristos i, als cinc minuts, estar saltant d'alegria.

Per últim, vàrem tornar a posar en comú les diferents definicions, però aquesta vegada amb tota la classe. A mesura que anava escoltant la diversitat de definicions m'adonava de que les definicions eren bastant semblants. Llavors, la definició que varem elaborar finalment tota la classe va estar la següent: "la és un estat d'ànim canviant, intens i temporal provocat per un estímul real o fictici intern o extern que té significat per a l'individu perquè li serveix per a mantenir l'equilibri i que provoca una reacció que pot ser física o psíquica.

En definitiva, aquesta activitat ens ha servit per a definir la paraula emoció de forma elaborada i reflexionar diverses vegades sobre aquesta.


Tot i que nosaltres hem elaborat la nostra definició, podem trobar una gran diversitat de definicions per a la paraula emoció. Així, a continuació trobem un vídeo que ens explica aquest concepte, però, també podem trobar altres blocs que la defineixen com és el cas del bloc "Proyecto de educación emocional"que ens ofereix diverses definicions d'autors diferents com són Goleman o Bisquerra. 


                   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada